Workshop

Forskellen på foredrag og workshop er tiden og graden af deltagerinddragelse.
En workshop kan variere fra 2½ time til ½ dag eller evt. 1/1 dag.
Deltagerinddragelse og dybden afhænger naturligvis af tiden, der er til rådighed.
En workshop giver et kompetenceløft til deltagerne og efterlader dem med en fælles oplevelse, et fælles sprog og et fælles fundament for den videre udvikling.

Workshops skræddersyes til den enkelte gruppe. Tid, indhold og pris afhænger af jeres behov. Deltagerne inddrages i videst mulige omfang, idet vi er overbeviste om, at aktive deltagere får de bedste resultater med sig hjem.

FISH!
– om at vælge holdning og gøre jobbet til en leg.

Vi ser den utroligt underholdende og lærerige film om det verdensberømte fiskemarked i Seattle, hvor fiskehandlerne har gjort det til en leg at sælge fisk. Faktisk har de også gjort det til en oplevelse for kunderne at købe fisk!

Efterfølgende arbejder vi med, hvordan det er lykkedes for fiskehandlerne at opnå denne succes og – ikke mindst – hvordan den model kan overføres til jeres arbejdsplads.

Yderst velegnet som personalearrangement. Evt. med ægtefæller.

Du har 3 liv
– et arbejdsliv, et socialliv og et privatliv – kan du holde balancen?

Worklife balancen er – ikke uden grund – blevet et buzzword i dansk erhvervsliv.

At kende balancepunktet mellem de 3 liv er i meget høj grad stressforebyggende, og det er netop, hvad denne workshop handler om. Den enkelte deltager får fokus på eget balancepunkt og får formuleret fokuspunkter for de 3 liv.

Yderst velegnet som kick-off. Også velegnet til kundemøder.

Ta’ smilet alvorligt
– om humor på arbejdspladsen.

Vi arbejder med humoren og får forklaringen på, hvorfor humor på arbejdspladsen er med til at forebygge og bekæmpe stress, øger medarbejdersundheden, forebygger fejl og fremmer bundliniens positive resultat.

Vi arbejder med, hvordan en humorkultur kan kultiveres i jeres organisation.

Yderst velegnet som en del af et virksomhedsseminar eller som enkeltstående personalearrangement.
Klik her for at downloade brochuren

Enneagrammet
– sådan er jeg – hvem er du?

En model, der i løbet af bare 3-4 timer kan give store aha-oplevelser i organisationen. Pludselig er det soleklart, hvorfor nogen opfører sig på én måde og andre på en anden. Med forståelsen er der varmet op til et smidigt og frugtbart samarbejde.

Yderst velegnet som kick-off. Også velegnet til kundemøder og personalearrangementer evt. med ægtefæller.

Moderne kommunikationspsykologi på arbejdspladsen
– hvordan er det muligt at anvende hjerneforskning til intelligent kommunikation?

Med udgangspunkt i bla. Anthony Robbins principper arbejder vi med, hvorledes vi opfatter det, der bliver sagt. Og i særdeleshed hvordan vi opfatter dét, der ikke bliver sagt. Vi øver evnen til se det bedste i hinanden.